• Барање за референтни цени за глукомери и ленти за мерење шеќер

  Реакција до Владата за воведување референтна цена на глуколери и ленти за мерење шеќер.

  Реакција до Влада
 • Зајакнување на капацитетите во локалните заедници, преку едукација за превенција од дијабетес

  Активности за оставрување на стратешката цел зајакнување на капацитетите во локалните заедници за превенција и едукација за Дијабетес, изминатите денови успешно се реализираше. Овој период, дел од членките на сојузот склучија Мемораднум за соработка со локалните јавно здравствени установи кои има Центар за дијабетес, со цел воспоставување и надоградување на соработката на партнерски основи меѓу здруженијата на лица со дијабетес и ЈЗУ во Куманово, Велес, Гевгелија, Радовиш и Биотола.

  Битола, Велес, Куманово и Радовиш
 • Барање за одвојување на глукометри и ленти

  Педмет: Барање за одвојување на глукометри и ленти од Програмата за обезбедување на инсулини, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење шеќер и пумпи за континуирано снабдување на инсулин за 2022 година (Сл. весник на РСМ, бр. 33 од 15.2.2022 година).

  Линк до Барање© 2020 Diabetes.mk Disclaimer Link with Privacy policy here